Herstelgesprekken en herstelcirkels

 

In ene herstelgerichte aanpak ligt bij een conflict de focus niet op de straf (dader) maar wel op de schade (relationeel, emotioneel, materieel). Het herstellen van schade vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid.

In een verbindende school is er ruimte (tijd, lokaal) om met leerlingen en leraren te praten over verwachtingen en verantwoordelijkheden. Men kiest er voor om samen te reflecteren omdat de inzet van alle partijen belangrijk is om schade te herstellen en samen verder te kunnen. Zo werkt men aan een duurzame aanpak op lange termijn.

 

In een verbindende school zijn herstelgesprekken ingeburgerd en zijn het momenten van dialoog en ontmoeting. Een herstelgesprek is een geleid en gestructureerd proces waarin vier “herstelvragen” centraal staan:

 

1.Wat is er gebeurd? (FEITEN)

2.Hoe heeft je dit geraakt? Wie is er nog geraakt? (GEVOELENS EN BEHOEFTEN)

3.Wat was jouw aandeel? Wat kan jij doen? (VERANTWOORDELIJKHEID)

4.Wat verwacht je van de ander? Wat heb jij nodig?

 

Het voeren van herstelgesprekken vraagt training en opleiding.

 

Heb je interesse bekijk dan aanbod.