Schade herstellen

 

Kinderen en jongeren die opgroeien moeten niet alleen oefenkansen krijgen in de leerstof maar ook in gedrag. Hun brein is zo geprogrammeerd dat ze grenzen opzoeken, allerlei gedrag uitproberen en experimenteren hoe ver ze kunnen gaan. Conflicten horen er dus bij en kunnen gezien worden als interessante leerkansen.

De herstelgerichte aanpak onderscheidt zich van de traditionele, straffende aanpak door zich niet in de eerste plaats af te vragen welke regel er overtreden is, wie het gedaan heeft en wat er met de dader moet gebeuren. De belangrijkste vraag die gesteld wordt is welke schade (emotioneel, sociaal en materieel) er werd veroorzaakt en hoe die hersteld kan worden. De focus ligt dus op de relatie en hoe alle betrokkenen verantwoordelijkheid kunnen nemen in het herstellen van de schade. Op die manier leren jongeren verantwoordelijkheid nemen en kan een conflict duurzaam aangepakt worden.

 

Het aanpakken van conflicten via herstel kan doen via herstelgesprekken en herstelcirkels.