Verbindende communicatie

Het gedachtengoed van Marshall Rosenberg beschrijft kennis, vaardigheden en een bewustzijn die bijdragen aan “geweldloos” omgaan met jezelf en elkaar.

 

Het gaat om een manier van denken, spreken en handelen die vertrekken vanuit een intentie tot wederzijdse verbinding en samenwerking.

 

Verbindende communicatie combineert vaardigheden en keuzes die in verschillende contexten (gezin, school, organisatie, team,…) relevant zijn:

 

 

Nieuwsgierig naar thema’s  die aan bod kunnen komen in een training verbindende communicatie?

 

Meer concrete informatie vind je bij aanbod.

Marshall Rosenberg