Mogelijke Thema’s

 

Focus op mezelf

 • Mijn eigen (zelf)oordelen onderzoeken en leren kennen
 • Zorg dragen voor mezelf en mijn behoeften (verantwoordelijkheid nemen)
 • Omgaan met eigen frustratie, boosheid of verdriet
 • Nee leren zeggen en mijn grenzen aangeven op een respectvolle manier
 • Mijn boodschap over brengen zonder dat de ander een verwijt, kritiek of aanval hoort
 • In verbinding blijven met mijn kind, collega of partner op moeilijke momenten
 • Kritiek of commentaar van een ander horen zonder zelf in de aanval te gaan
 • Bewust omgaan met conflicten
 • Mijn rust kunnen bewaren in uitdagende situaties
 • Mijn behoeften helder kunnen verwoorden
 • …………….

 

Focus op de ander

 • Respectvol omgaat met de grenzen van anderen
 • Open luisteren naar wat er leeft in een ander
 • Geweldloos omgaan met frustratie, boosheid of verdriet van anderen
 • Mijn empathisch vermogen vergroten
 • Anderen ondersteunen in het maken van bewuste keuzes
 • Anderen aanmoedigen om zelf verantwoordelijkheid te nemen
 • Een conflict zien als een kans om elkaar te ontmoeten
 • …………..