Werken aan sterke relaties

 

Een verbindende school zet bewust in op preventie en verbinding. In plaats van steeds opnieuw “brandjes te blussen” wordt er gekozen om het aanwezige “sociale kapitaal” (relaties, netwerken, teams) op een school proactief te versterken. En dit met alle betrokken partijen zoals leerlingen, personeel, directie, ouders en buren.

 

Het werken aan verbondenheid is ook belangrijk om conflicten te  voorkomen. Storend gedrag van een leerling hangt immers samen met een “afgebrokkelde” band tussen de betrokken leerling en de anderen. Net daarom noodzakelijk om proactief relaties te versterken.

Mogelijke methodieken om dit te doen zijn