Krachtig onderwijs

 

Krachtig onderwijs verwijst naar een veilig schoolklimaat waar leerlingen maximale ontplooiingskansen hebben. Het is een omgeving waar er aandacht is voor het welbevinden van leerlingen en collega’s en waar er samen verantwoordelijkheid wordt genomen voor het leren en samenleven.

Krachtig onderwijs vertrekt vanuit een leergemeenschap waarin relaties centraal staan. Een kind of jongeren komt pas echt tot leren in een emotioneel veilige groep waar er gewerkt wordt aan onderlinge samenwerking en verbondenheid.

Krachtig onderwijs vertrekt van 2 pijlers:

Nieuwsgierig naar welke methodieken je hiervoor kan gebruiken? Neem een kijkje bij proactieve cirkels of herstelgesprekken