Eerlijk spreken

 

Verbindende communicatie is eerlijk en authentiek spreken

 

In dagdagelijkse communicatie wordt er soms geoordeeld, verwijten gemaakt, labels gebruikt, met de vinger gewezen, veroordeeld of afgewezen. Hoewel het ieder van ons wel overkomt houden deze gedragingen een vorm van geweld naar onszelf of de ander in.

 

Verbindende communicatie nodigt uit om een open, niet-oordelende houding te oefenen waarin we bewust worden van onze eigen oordelen en gedachten. Door te onderzoeken welke waarneming ons precies raken ontdekken we meer keuzevrijheid.

 

Daarnaast biedt verbindende communicatie kansen om je woordenschat aan gevoelens en behoeften uit te breiden. Aan de basis van conflicten of ruzies liggen altijd bepaalde emoties en (onvervulde) behoeften van jezelf of anderen. Het onderzoeken van de behoeften van jezelf en anderen geeft kansen om bewust keuzes te maken en te ervaren voor welke strategieën jij wil kiezen.

 

Tenslotte leert verbindende communicatie tools om concrete verzoeken te doen gericht op verbinding en samenwerking. Een vraag die we stellen aan onze kinderen, collega’s of partner kan vaak als een eis klinken waardoor de ander zich enkel kan onderwerpen of rebelleren. Een verzoek is gericht op verbinding en laat de ander de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen. In herstelgesprekken bij conflicten dragen heldere verzoeken aan elkaar bij tot meer begrip en toenadering.

 

Op die manier zijn woorden niet langer routinematige, automatische reacties maar weloverwogen antwoorden die voortkomen uit een bewustzijn van onze verlangens.