Over Linkki

Linkki verwijst naar alle activiteiten die ik ontzettend graag doe naast mijn job als leraar en leerlingbegeleider.

 

Het gaat om activiteiten waarvan ik hoop dat ze bijdragen aan meer bewustzijn en verbinding in gezinnen, op scholen, in bedrijven, binnen relaties.

Meer bewustzijn betekent voor mij meer vrijheid en keuze. Meer verbinding draagt bij tot meer groei en minder conflicten.

 

Het is een droom om een plek te creëren waar er ruimte is voor rust, vertraging, zelfontplooiing en dialoog. Een plaats waar we samen op zoek gaan naar meer veerkracht en meer samenwerking.

 

De (wetenschappelijke onderbouwde) pijlers om dit te doen heb ik gevonden in mindfulness, verbindende communicatie en herstelgericht werken.